Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Банксервиз клон Шумен / 1994
РЗП - 487.00 м2 / Проект - 1994 г.

Инвеститор: Банксервиз АД
Възложител: Омикрон АД
Проектант: ЕТ Димитър Димитров
Фази: предварителни проучвания, идеен и работен проект

Сградата представлява база на Банксервиз за гр. Шумен и района, обслужваща информационно клоновете на търговските банки.

Избраната и закупена от Инвеститора съществуваща сграда бе жилищна, на два етажа. Надстройката от две нива позволи разполагането на офиси, компютърна зала, заседателна зала, а в пристройката – инсталационното обезпечаване (дизел-генератор и др.).

Обектът е разположен на стръмен терен и търсеният образ трябваше да е адекватен на далечните и на близките гледни точки.

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, April, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, April, 2024
Created by ICYGEN