Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Жилищен Парк София / 2004
Площ на имота - 250 000 м2 / Проект - 2004 г.

Инвеститор: Линднер
Възложител: Резиденшъл Парк София
Проектант: АБД
Фази: обемно-устройствени проучвания

Residential Park София е част от голям инвестиционен проект, включващ Business Park София, Високо-технлогичен център, Търговски парк София и зоната от търговски и корпоративни сгради.

Предвижда се това да бъде най-голямата инвестиция в жилищния сектор и нейната реализация неминуемо ще се отрази на местния пазар на недвижими имоти.

Идеята за Residential Park цели постигането на по-пълноценно задоволяване на нуждите на съвременните обитатели, които имат възможността да живеят и работят в зона, притежаваща всички предимства на градската и извън градската среда.

Имотът има неправилна форма, ограничена от изток и юг от нова улица, която свързва Околовръстния път с Бистришко шосе, а от запад и север – от малки имоти.

Имайки предвид местоположението, терена, връзките към територията и етапността на изграждане, площта е сформирана от 8 свързани зони с преобладаващи функционални характеристики, с различни изисквания към типовете сгради, тяхната архитектура, плътността на застрояване и т.н.

Тези зони са: 
* Обществен център, парк, многофамилни сгради
* Център услуги  апартаменти за отдаване под наем
* Малки апартаменти в многофамилни къщи
* Многофамилни къщи
* Еднофамилни редови къщи
* Еднофамилни къщи
* Спорт и рекреация
* Зона за бъдещо развитие

Този нов за България модел предлага не само по-висок стандарт на живот, но и начин за създаване на едно по-жизнено общество.

С цел постигане на по-високи резултати, трябва да се вземат предвид широкия кръг от социални и икономически аспекти, характерни за дадената среда.

Целия проект е базиран на идеята за идентичност, уникалност, разнообразие, подчертано от живописното разположение на парка. Като краен резултат, бъдещите обитатели ще бъдат удовлетворени от функционалността, качеството и сигурността на живеене в обкръжаващата ги среда.

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, April, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, April, 2024
Created by ICYGEN