Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Сгради 7 и 9 от Бизнес Парк София / 2005
РЗП - 35 768.24 м2 / ПРОЕКТ - 2005 г.

Инвеститор: Бизнес Парк София
Проектант: АБД
Фази: проучвания, идеен, технически и работен проект, интериорен проект

Сгради 7 и 9 на Бизнес Парк София са разположени в югозападния край на Бизнес Парк София, в близост до езерото и до хотел Холидей Инн.

Проектът предлага обединяването на двете сгради в ансамбъл с цел приобщаване на околосградните пространства към зоната за рекреация в централната част на бизнес парка, както и формиране на атрактивни и нетрадиционни надземни обеми пренаящи динамичният силует на планината в средата на бизнес парка.

Това е сградата, която ще посреща посетителите при оформящата се нова "врата" на Бизнес Парк София от запад поради развитието му и от южната страна на Околовръстния път с Жилищен Парк София.

Сградата е с предимно офисни функции, съдържа три подземни нива, партер и седем етажа (в най-високата си част).

Предвижда се изграждане на общ подземен многоетажен паркинг под двете сгради (на 3 и 2 нива) с 577 паркоместа.

На ниво -1 под сграда 7 се разполагат конферентна зала и кафене с излаз на терасата пред езерото от изток.

На партерите са разположени търговски площи, офиси и складове на ниво терен от запад (сграда 9).

Предложената организация на пространствата позволява пешеходен достъп от езерото по атрактивен пробив през сграда 7, през нейния "вътрешен двор", до "вътрешния двор" на сграда 9, където оста, формално продължение на моста над езерото, завършва развитието си в басейн с воден ефект, обграден от фоайето на сграда 9. По този начин се създават поредица от взаимосвързани отворени и полу-отворени пространства в сърцето на бизнес парка, които увеличават значително публичните пространства и рекреационната зона.

На всички надпартерни нива са разположени гъвкави офисни пространства съгласно стандартите на бизнес парка.

Първоначалната разработка на проекта предвиждаше прилагането за първи път в България на ефективна система от двойни фасади, с оглед на подобряване на енергоефективноста на сградата. Този вариант предлагаше изпълнението на една обвивка от двойни фасади по "външната" страна на двата обема на сградата, през която да се прехвърля механично въздуха от разлчно огрятите фасадни повърхности. В този вариант, образа на сградата с формира от ефирната и многослойна обвивка на двойната фасада, постепенно разкриваща към "вътрешните" фасади, но категорично подчинена на плавно начупените обеми, пресъздаващи динамичният силует на Витоша.

След подробен технико-икономически анализ този вариант беше отхърлен от инвеститора и се разработи втори вариант, при който се използват традиционни фасадни решения.

В този вариант, двете сгради са третирани по противоположен начин – сграда 7 е с отразяваща стъклена обвивка по външния си контур, чрез която се постига визуално олекотяване на "надвисналия" върху езерото обем, докато при сграда 9 тази стъклена обвивка е обърната навътре – към пространството между сградите. По външният контур на сграда 9 и вътрешните фасади на сграда 7 преобладава "плътта", перфорирана от равномерните отвори на прозорците.

Тълкувайки ги метафорично, двете сгради могат да бъдат разгледани като един скулптуриран скален къс, “разцепен" на две обработени в различна степен части, експонирани на фона на планината.

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, April, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, April, 2024
Created by ICYGEN