Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Бизнес комплекс Топ Груп, София / 2006
РЗП 2416 м2 / Проект 2006 г.

Инвеститор: Топ Груп
Проектант: АБД
Фази: идеен, технически и работен проект

Комплексът се състои от масивни сгради, складови халета и дворна площ.

Във връзка с разрастване на бизнеса инвеститорът имаше нужда от прекомпозиране на съществуващия комплекс от сгради по начин, който да удовлетворява променените площни и функционални характеристики.

Съществуващото положение препятстваше разделянето на потоците, като логиката на досегашното изграждане предполагаше дълги пътища за обслужване.

Разработената от инвеститора логистична функционална схема предполагаше изграждането на стълбищна клетка за връзка към дворната складова площ, както и топла връзка, свързваща горните етажи на двете сгради. Топлата връзка бе проектирана и изпълнена от лагерувана мостова метална конструкция с облицовка тип Еталбонд.

Общо бяха проектирани 2 пристройки, 1 надстройка, 1 мостова топла връзка, както и цялостно преустройство на функционалната схема на комплекса с цел обособяване функционални зони за различните дейности - офисна, търговска, складова и жилищна.

Предвидено бе поетапно изпълнение на строителните дейности.

Използваните фасадни материали са: окачена структурна фасада, окачени гранитогресни плочи 60/120 см, облицовъчен клинкер и Еталбонд.

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, April, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, April, 2024
Created by ICYGEN