Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Клонове на ОББ Източна България / 2007
Проекти - 2007 г.

Възложител: Обединена Българска Банка
Проектант: АБД
Фази: идеен и работен проект, интериор

ОББ Балчик

ОББ Бургас

ОББ "България" Б. Търново

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, April, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, April, 2024
Created by ICYGEN