Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Логистичен Парк Сливница / 2008
Площ имот - 37 245 м2; Проект - 2008 г.

Възложител: КЛК Иммо ЕООД
Проектант: АБД
Фази: обемно-устройствени проучвания

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2020
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2020
Created by ICYGEN