Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Сграда А2 от Логистичен Парк Варна / 2008
Площ - 3 194 м2; Проект - 2008 г.

Инвеститор: Варна Лоджистикс
Проектант: АБД
Фази: препроектиране за клиенти по време на строителството - идеен, технически и работен проект

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, October, 2020
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, October, 2020
Created by ICYGEN