Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Сграда А6 от Логистичен Парк Варна / 2008
Площ - 11 595 м2; Проект - 2008 г.

Инвеститор: Варна Лоджистикс
Проектант: АБД
Фази: проучвания, идеен, технически и работен проект

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, August, 2019
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, August, 2019
Created by ICYGEN