Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Сгради Карловско шосе, Пловдив / 2008
Площ - 9 895 м2; Проект - 2008 г.
Инвеститор: Амфора Кепитъл ООД
Проектант: АБД
Фази: обемно-устройствени проучвания
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, July, 2019
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, July, 2019
Created by ICYGEN