Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Жилищна сграда Стройконсулт, София / 2009
Площ - 7 762 м2; Проект - 2009 г.

Инвеститор: Строй-консулт ЕООД
Проектант: АБД
Фази: проучвания, идеен проект

 

 

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2020
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2020
Created by ICYGEN