Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
ОББ Хасково / 2010
РЗП 856 м2 / Проект 2010 г.

Инвеститор: ОББ АД
Проектант: АБД
Фази: проучвания, идеен, технически проект

 

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, February, 2018
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, February, 2018
Created by ICYGEN