Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Търговски център Астра, Шумен / 2010
Площ имот 6 355 м2 / Проект 2010 г.
Инвеститор: Рийл Истейт Сълюшънс АД
Проектант: АБД
Фази: обемно-устройствени проучвания
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2020
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2020
Created by ICYGEN