Дейност на бюрото, проектантски екип и списък на клиентите
Снежанка Велкова, Адм. мениджър

Снежанка Велкова-Димитрова е родена в гр. София.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1982 – 1987 - Унивеситет за национално и световано стопанство гр. София - Финанси и кредит, Икономист с профил Банково дело - Магистър
1983 – 1988 - Унивеситет за национално и световно стопанство гр. София - Икономическа журналистика, Език и стил, История на българската журналистика, Журналистически жанрове и др., Икономист- журналист
1977 - 1981 - Техникум по търговия гр. София - Икономика, организация и отчетност на външната търговия - Икономист - счетоводител
Март 1992 - Национална банка на Австрия - Парична политика
Май 1992 - Швейцарска национална банка - Политика на централната банка
Септември – Декември 1993 - Институт на Международния валутен фонд - Финансово планиране и програмиране
1999 - Банка ДСК - Активни продажби на банкови услуги
2001 и 2002 - Банка Хеброс АД - Атестиране на персонал, Качество на банковото обслужване
2006 - Moody International - Вътрешен одитор по Система за управление на качеството ISO 9001:2000

ТРУДОВ СТАЖ
 
17.03.2005 г. до сега - Архитектурно бюро Димитров ООД, Архитектурно проектиране, консултации по инвестиционни проекти - Административен мениджър - Човешки ресурси, Финансово планиране, Маркетинг, Финансови консултации по инвестиционни намерения, бизнес планове за инвестиционни проекти на клиенти и др. Отговорник по СУК ISO 9001:2008

27.05.2002 г. – 16.03.2005 г. - Банка “Хеброс “ АД, Клон Лозенец, София, Банково обслужване на корпоративни и индивидуални клиенти - Директор на банков клон - Продажба на банкови продукти и услуги – банкиране на дребно, обслужване и кредитиране на корпоративни клиенти, Административен мениджмънт на банков клон, Човешки ресурси

12.02.2001 г. – 12.05.2002 г. - Банка “Хеброс “ АД, Корпоративен офис гр. София, Банково дело – банкиране на дребно - Началник отдел Продуктов мениджмънт, У-е Банкиране на дребно - Създаване и управление на продукти за банкиране на дребно, дефиниране на правилата и финансовите условия за тяхната продажба

10.05.1999 г. - 12.02.2001 г. - Банка ДСК АД, гр София, Централно управление, Банково дело – Кредитиране корпоративни клиенти, Обслужване на общини, бюджетни организации - Главен експерт “Специални програми”, Директор на дирекция “Държава, общини, публичнни единици и финансови институции” - Предложения по политиката за привличане като клиенти на общини и бюджетни организации, Кредитиране на общини, Кредитиране на корпоративни клиенти. Кредитиране на лекари, Член на Кредитния съвет на БДСК – ЦУ, Член на Кредитния комитет на БДСК - ЦУ.

1.02.1998 г. – 28.02.1999 г. - ЕТ Ми-рекс Милена Милева, гр. София, Недвижими имоти - Счетоводител -  Счетоводна отчетност; Отпуск по майчинство.

1994 г. – 1997 г. - „Хърсев Ко” КДА  София, Финансов анализ - Финансов съветник - Финансови консултации на дружества.

1992 г. – 1997 г. - Университет за национално и световно стопанство, София - Хонорован преподавател по банково дело - Обучение на студенти – лекции и упражнения.

1.07.1991 г. - 9.05.1994 г  - Българска народна банка - Експерт управление “Левови операции” – Парични инструменти; Главен експерт – Помощник на подуправителя - Следене и анализ на ликвидността на търговските банки, определяне на задължителните минимални резерви и др., Разработки по нови наредби на БНБ и предложения по закони  (за гарантиране на влоговете)

2.11.1987 – 1.07.1991 г. - Софийски градски клон на БНБ – ТБ София, Кредитиране корпоративни клиенти, Анализ на ликвидността - Специалист – Банков инспектор – Икономист-анализатор - Кредитиране на търговски предприятия; Анализ на ликвидността, Операции на паричния пазар.

24.08.1981 г. – 13.12.1982 г. - ВТО Лесоимпекс, гр София, Външна търговия - Счетоводител - Текущо отчитане на вноса

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Спорт - плуване, ски.
Публикации (статии) в пресата на икономическа тематика (в. Икономически живот, сп. Банков преглед, в. Капитал), Умения за работа с хора, мениджмънт, аналитични умения, умения за презентация, педагогически умения, умения за продажба на банкови продукти,
Ползва английски и руски.
  

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, February, 2023
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, February, 2023
Created by ICYGEN