Дейност на бюрото, проектантски екип и списък на клиентите
За нас

НОВ САЙТ НА АБД

В дейността си Архитектурно бюро Димитров се стреми да предостави на клиента възможно най добрата услуга в рамките на зададения бюджет.

От 01.04.2010 г. членовете на екипа притежават сертификат от двуетапно обучение по проектиране на нискоенергийни сгради, вкл. устойчиво развитие, пасивни сгради, софтуерни инструменти.

Бюрото разполага с PHPP 2007 - софтуер за проектиране на пасивни сгради, с 9 пакета Autodesk AutoCAD 2010 и 9 пакета Autodesk REVIT 2010. Комбинацията от посочения CAD софтуер позволява създаването в мрежова среда на тримерен параметричен модел на проектирания обект, както и съвместимост с AutoCAD-базираните проектни разработки на инженерните специалности. 

От 14.07.2006 г. до 2012 г. фирмата притежава и поддържа сертифицирана система за управление на качеството съгласно EN ISO 9001-2008.

Архитектурно бюро Димитров започва дейност през февруари 2004 г. като продължение на самостоятелната проектантска практика на арх. Димитър Димитров от периода 1993 – 2004 г., когато е действал като едноличен търговец, и вследствие нарастване обема на работа.

Дружеството предлага набор от професионални услуги, свързани с архитектурното проектиране, дизайн и цялостно управление и кординиране на проектни разработки, както и графични визуализации. Негови партньори са едни от най-изявените проектанти – строителни инженери, инженер-конструктори, електро, ВиК и ОВК инженери, технолози, художници.

Досегашната дейност на дружеството е свързана с архитектурното проектиране и цялостно координиране на проекти на обществени (офис-сгради, банкови офиси, спортни зали, етажни паркинги и др), жилищни (многофамилни и индивидуални) и промишлени сгради, градоустройствено проектиране, реставрация и реконструкция, интериор и дизайн.

Екип
Клиенти
Други проекти

Сентилион ООД
Девня Цимент
Община Шумен
Офисна сграда Пежо - редизайн фасади
Сграда на ТНТ България
Офисна сграда на Фоур Уинд България
Офис на 3М
Офис и склад на Александра Груп
Офис и склад на Алайд Пикфордс
Офис и склад на Алайд Домек
Офис на Алианц
Офис на Биохим
Офис на ОББ
Офис на Карлсберг
Офис и склад на Евроком Кабел
Офис на ЕСИ Център
Офис и жилища на Имро
Офис на Глобул
Офис на Германос
Офис на Хенкел
Офис на Груп 4 Секуритас
Офис и склад на Хилти
Офис на Джет Финанс
Офис на Крафт
Офис на Янсен-Силаг
Офис на Каменица
Офис на Легранд
Офис на Филипс
Офис на Сони България
Офис на Пощенска банка
Офис на Ригипс
Офис на Райфайзен банк
Офис на Шнайдер Илектрик
Офис на Шеринг
Магазин на София Ауто
Офис на Телелинк
Офис на Тъмбълуид
Офис на Вюрд
Офис на Новартис
Офис на Моторола
Офис на Уестингхаус
Офис на Юмикор
Офис на Пума
Офис на СБМ
Магазин на Модна къща АГРЕСИЯ
Офис на Еър Ликуид
Офис на Ам Чам
Офис на БРАУН-ФОРМАН
Офис на БТК
Офис на Български Пощи
Офис на Koдикс
Офис на Енерго-Про България АД
Офис на Хюлет Пакарт
Офис на Хуаyей Теkнолъджис
Офис на Джонсън и Джонсън
Офис, склад и магазин на Меркуриус
Офис на ФрийНет
Офис на Сиско Системс
Офис на Райфайзен Лийзинг
Офис на ЕС ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Магазин на Стимекс
Офис на Скайлинк
Офис на Содексо Пасс България
Офис на ЕС БИ ЕС
Офис на Юнилевър
Офис на Юникомс Трейдинг ООД
Офис на Шерита М

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
Created by ICYGEN