Дейност на бюрото, проектантски екип и списък на клиентите
Арх. Васил Василев, Проектант

Роден на 22.09.1976г. в гр.София

1995 г. - завършва средно-специално образование с профил „Аудиовизия - Фотография и операторско  майсторство” 151 СОУПИ , гр.София
1998 г. - Постъпва в Архитектурния институт на ОГАСА - гр.Одеса, Украйна
2000 - 2006 г. - УАСГ - Специалност Архитектура, Дипломант към катедра „Промишлени сгради” 
2001 - 2003 г. - “НЮ ИМИДЖ-България” ЕООД  
2004 - 2005 г. - “ДАС Инженеринг” ООД
Април-Октомври.2005 г. - “СИТИСКЕЙП” ЕООД
От Декември 2005 г. работи в „Архитектурно бюро Димитров”

Професионален опит - основни обекти:

„Ситискейп” ЕООД, 2005 г.:

- “Silver City” - Обемно-устройствено проучване и идеен проект в екип - в реализация 
- „Търговски и развлекателен център ”Скай сити” - София” – технически проект в екип - реализиран
- “Ресторантски комплекс - Симеоново” - идеен и технически проект 

 “ДАС Инженеринг” ООД, 2004-2005 г.:

- “Еднофамилна жилищна сграда в с.Бусманци” - идеен и технически проект - реализиран
- „Жилищна сграда за сезонно обитаване - с. Св. Влас” - технически проект  в екип /в реализация/
- „Хотел **** Банско” - технически проект в екип
- „Хотел „Skay way” - Симеоново – идеен и технически проект в екип - реализиран

 „НЮ ИМИДЖ - България” ЕООД, 2001-2003 г.:             

- Филмово студио „Ню Имидж” – Кривина - Обемно-устройствено проучване, идеен проект

Наградени конкурсни проекти:

- Панаирна палата #1 и нов главен вход на панаира в гр. Пловдив – I етап - идеен проект в екип
- „Търговски и развлекателен център ”РИЛОН” - Пловдив” – I етап - идеен проект в екип
- „Административен и търговски център „КРИОМА” - Пловдив” – I място - всички фази на проектиране в  екип - реализиран

 


© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, April, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, April, 2024
Created by ICYGEN