Дейност на бюрото, проектантски екип и списък на клиентите
Арх. Лили Петрова , Проектант

Арх. Лили Петрова е родена в град София.

До 1998г. учи в Софийската Математическа Гимназия.
Завършва Университета по Архитектура Строителство и Геодезия, София през 2004г.

Работи една година в Института за проектиране и проучване „ИСПРОЕКТ” с директор инж.Георги Симеонов.
От февруари 2005г. е на работа в „Архитектурно бюро Димитров” с ръководител арх.Димитър Димитров.
Членува в международната неправителствена организация “ICOMOS”, занимаваща се с опазване на световното архитектурно наследство.
Редовен докторант е към катедра „История и теория на архитектурата” в УАСГ, София.
В момента е в процес на получаване на лиценз за пълноправен проектант от Камарата на архитектите в България.

Основни обекти, в които е взела участие са:

2005г.
-Офисна сграда №7/9 от Бизнес Парк София
-Офисна сграда №1 от Бизнес Парк Варна
-Пристройка към съществуваща сграда на Top Group, София

2004г.
- Разменно сортировъчен център, пощенски служби и паричен салон на РПС- гр.Сливен
- Преустройство на сградата на “Siemens information and communication”-ЕООД
- Оформяне на централнота обществено пространство в Св.Влас, община Несебър
- Създаване на културен маршрут: Русе- Иваново- Червен
- Създаване на културен туристически продукт: „Родопска Света Гора”, община Асеновград

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, February, 2023
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, February, 2023
Created by ICYGEN