Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Клонове на ОББ във Варна / 2007
Проекти - 2007 г.

Възложител: Обединена Българска Банка
Проектант: АБД
Фази: идеен и работен проект, интериор

ОББ Базисен клон Варна

ОББ клон Младост

ОББ клон Кауфланд

ОББ клон Пфое Мол

ОББ Регионална каса и клон Владиславово

ОББ Бизнес център БТК

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, February, 2023
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, February, 2023
Created by ICYGEN