Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Клонове на ОББ Западна България / 2007
Проекти - 2007 г.

Възложител: Обединена Българска Банка
Проектант: АБД
Фази: идеен и работен проект, интериор

ОББ Белоградчик

ОББ Благоевград

ОББ Радомир

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2022
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2022
Created by ICYGEN