Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Клонове на ОББ в София / 2007
Проекти - 2007 г.

Възложител: Обединена Българска Банка
Проектант: АБД
Фази: идеен и работен проект, интериор

ОББ клон Интерпред

ОББ клон Сливница

ОББ клон Дойран

ОББ Тодор Александров

ОББ Красна Поляна

ОББ Стамболийски

ОББ Костенски водопад

ОББ Слатина

ОББ Опълченска

ОББ Прага

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, April, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, April, 2024
Created by ICYGEN