Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Жилищна сграда Топ Груп, София / 2007
Площ - 2 010 м2; Проект - 2007 г.

Инвеститор: Топ Груп Плюс
Проектант: АБД
Фази: проучвания, идеен проект

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, February, 2023
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, February, 2023
Created by ICYGEN