Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Редизайн на Мастер плана на Бизнес Парк Варна / 2007
Площ имот - 61 000 м2; Проект - 2007 г.

Инвеститор: Бизнес Парк Варна
Проектант: АБД
Фази: проучвания, идеен, технически проект

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2022
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2022
Created by ICYGEN