Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Автотрейд Варна / 2008
Площ - 12 670 м2; Проект - 2008 г.

Инвеститор: Автотрейд
Проектант: АБД
Фази: контрактуван конурсен проект

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2022
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2022
Created by ICYGEN