Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Мастер план на Логистичен Парк Варна / 2008
Площ имот - 129 216 м2; Проект - 2008 г.

Инвеститор: Варна Лоджистикс
Проектант: АБД
Фази: проучвания, идеен, технически проект

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, October, 2021
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, October, 2021
Created by ICYGEN