Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Сграда А1 от Логистичен Парк Варна / 2008
Площ - 6 405 м2; Проект - 2008 г.

Инвеститор: Варна Лоджистикс
Проектант: АБД
Фази: препроектиране за клиенти по време на строителството - идеен, технически и работен проект

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2022
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2022
Created by ICYGEN