Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Сграда А3 от Логистичен Парк Варна / 2008
Площ - 6 444 м2; Проект - 2008 г.

Инвеститор: Варна Лоджистикс
Проектант: АБД
Фази: проучвания, идеен, технически и работен проект

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, October, 2023
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, October, 2023
Created by ICYGEN