Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Сграда А4 от Логистичен Парк Варна / 2008
Площ - 7 575 м2; Проект - 2008 г.

Инвеститор: Варна Лоджистикс
Проектант: АБД
Фази: проучвания, идеен, технически и работен проект

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2022
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2022
Created by ICYGEN