Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
ДСК Банк Хасково / 2008
Площ - 156 м2; Проект - 2008 г.

Инвеститор: Банка ДСК
Проектант: АБД
Фази: проучвания, идеен, технически и работен проект, интериорен проект - реконструкция на съществуващи помещения

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, October, 2021
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, October, 2021
Created by ICYGEN