Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Астра Център, Шумен / 2008
Площ - 17 206 м2; Проект - 2008 г.

Инвеститор: Фикосота
Проектант: АБД
Фази: прединвестиционни проучвания

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, December, 2023
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, December, 2023
Created by ICYGEN