Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Сгради Карловско шосе, Пловдив / 2008
Площ - 9 895 м2; Проект - 2008 г.
Инвеститор: Амфора Кепитъл ООД
Проектант: АБД
Фази: обемно-устройствени проучвания
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2022
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2022
Created by ICYGEN