Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Еърпорт Лоджистик Парк, Пловдив / 2008
Площ - 44 080 м2; Проект - 2008 г.

Инвеститор: Амфора Кепитъл ООД
Проектант: АБД
Фази: обемно-устройствени проучвания

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2022
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, September, 2022
Created by ICYGEN