Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Производствена сграда Термоинженеринг, Божурище / 2009
Площ - 1 356 м2; Проект - 2009 г.

Инвеститор: Термоинженеринг МПЗ ООД
Проектант: АБД
Фази: проучвания, идеен, технически и работен проект

 

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, December, 2023
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, December, 2023
Created by ICYGEN