Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Пешеходен мост над бул. Симеон Велики, Шумен / 2009
Площ - 297 м2; Проект - 2009 г.

Инвеститор: Рийл Истейт Сълюшънс АД
Проектант: АБД
Фази: проучвания, идеен, технически и работен проект


© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, April, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, April, 2024
Created by ICYGEN