Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Пешеходен мост над бул. Симеон Велики, Шумен / 2009
Площ - 297 м2; Проект - 2009 г.

Инвеститор: Рийл Истейт Сълюшънс АД
Проектант: АБД
Фази: проучвания, идеен, технически и работен проект


© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, February, 2023
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, February, 2023
Created by ICYGEN